Významné dny připadající na červen

01.06.2012 15:14

 

1.6.     Mezinárodní den dětí

2.6.     Mezinárodní den čistého ovzduší, Den pozemního vojska

4.6.     Mezinárodní den nevinných dětských obětí agrese

5.6.     Světový den životního prostředí, Den rozvoje a vzdělávání dospělých

8.6.     Mezinárodní den oceánů

9.6.     Mezinárodní den archivů

12.6.   Mezinárodní den boje za odstranění práce dětí

14.6.   Světový den dárců krve

15.6.   Mezinárodní den odpůrců vojenské služby, Světový den proti násilí na seniorech

16.6.   Den afrického dítěte, Evropský den židovské kultury

17.6.   Mezinárodní den proti rozšiřování pouští a sucha

19.6.   Den rovnosti žen a mužů

20.6.   Světový den uprchlíků .

21. 6.  Evropský den hudby, Mezinárodní den trpaslíků, Den květů

23. 6.  Světový den házené

24. 6.  Světový den osteosporózy

26. 6.  Mezinárodní den boje proti narkomanii, Mezinárodní den na podporu obětí mučení

27. 6.  Den politických vězňů ČR, Světový den rybářství, Světový den sdělovacích prostředků

30.6.   Den ozbrojených sil České republiky