Nové knihy listopad 22

Nové knihy

Výstava Moravské Kopanice

Bosenské pyramidy

Noc s Andersenem

Co jsme našli v knihách, aneb, čím vším se dá kniha založit...

Autorské čtení s Janem Opatřilem

Svět mýma očima

Adventní zastavení

Draci co letí

Podzim 2016 v knihovně

Básničkový strom

Pasování na čtenáře 2016

Výstava k výročí narození krále Karla IV.

Březen v knihovně

Prosinec v knihovně

Říjen v knihovně

Červen v knihovně

Pasování na čtenáře 2015

Dubnová knihovna

Březen 2015

Prosinec v knihovně

Podzim v knihovně

Týden knihoven

Pasování na čtenáře 2014 - 2.díl

Pasování na čtenáře 2014

Besedy v březnu

Besedy v prosinci

Podzim v knihovně

Pasování na čtenáře

Březen - měsíc čtenářů

Ochutnávka nových knih

Zde je několik fotografií z předvánoční knihovny, besídky pro Mateřskou školku a besedy pro žáky místní Základní školy.