Říjen v knihovně

30.10.2015 10:25

Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny,

tak už jsme opět v plném kole. A co zajímavého se děje v knihovně po prázdninách? V první řadě musím pochválit všechny čtenáře za aktivní navštěvování knihovny. V říjnu jsme dosáhli rekordních 450 návštěv. Děkuji všem, kteří si do knihovny najdou cestu a věřím, že se Vám v knihovně líbí.

V říjnu začal náš kolotoč besed pro místní Základní školu. Jako první přišli moji oblíbení sedmáci a něco zajímavého se dozvěděli o baladách Karla Jaromíra Erbena. Ukázka z balady Věštkyně je jistě aktuální i dnes.

Nenaříkejte, neštěstí a osud
že vás tak tvrdě potkaly,
však naříkejte, že jste jimi posud
rozumnější se nestali!

Tisíc let ušlo, co své milé syny
svornosti učil Svatopluk,
však neproniknul dotud, do hodiny,
moudrého slova zlatý zvuk!

A to už se dostáváme k villonské baladě a renesanci, se kterými se seznámili, moji taktéž oblíbení osmáci. Ve středu 7.října se do knihovny v plném a hojném počtu dostavili šesťáci, pro které to byla první beseda na vyšším stupni. Pro ně jsem měla přichystané vyprávění o mýtech. Pohovořila jsem o mýtech antických, slovanských a biblických. Moc se mně líbilo, že jsme téma probírali i později, když děti přišly do knihovny. Vyprávěli jsme si, které mýty jsou pro koho zajímavé a z jakých důvodů.

Tady musím pochválit dva šesťáky - Jirku Chovance a Radima Kovačičina. Hoši našli klíče, které ztratil malý druhák Adam. Kluci přinesli klíče do knihovny, kde byly vráceny nepozornému majiteli. Ještě jednou moc děkuji a věřím, že starat se jeden o druhého bude i nadále pro všechny běžné.

Na závěr přišli do knihovny čerství deváťáci. Hovořili jsme o životě a díle Fráni Šrámka a o impresionismu, jak v malířství tak v literatuře. Snažila jsem se přiblížit dětem imresionistický popis pocitů hrdiny z románu Stříbrný vítr. Myslím, že Šrámkovi verše jsou půvabné a souzní s pocity i dnešních mladých lidí.

Besedy v říjnu uzavřeli naši nejmenší z mateřské školky. Probírali jsem Budulínka, a proč je dobré poslouchat rodiče. Taky jsme se naučili prima básničku.

Umyvadlo jen se třpytí,

ukaž jak se umíš mýti.

Ať se v něm Tvé ručičky,

lesknou jak dvě rybičky.

Třída Rybiček tuto básničku přijala ihned za svou :-) Přijďte se do knihovny podívat na hezké obrázky, které děti namalovaly.

Na fotky z akcí se můžete podívat ve fotogalerii.

Přeji všem krásný podzim

Vaše knihovnice