Básničkový strom

20.06.2016 11:55

Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny,

jistě jste si všimli, že na stromě před knihovnou se objevily pověšené kartičky. Co tyto kartičky obsahují? Odvážnější z Vás se už jistě vydali na výzkum oněch kartiček. Určitě to bylo překvapení - na kartičkách jsou sepsány básničky. Básničky vymyslely a vlastnoručně napsaly děti ze všech tříd naší základní školy. Děti se pod své dílka podepsaly a Vy můžete pocítit skrze básničky radost z jara, lásku k mamince nebo vřelý vztah ke zvířatům a k přírodě.

Přeji Vám krásný žážitek při čtení básniček od našich šikovných dětí.

Vaše knihovnice