Ceník služeb

ZÁKLADNÍ SLUŽBY  
Půjčování knih a časopisů zdarma
Přístup na Internet zdarma
Manipulační poplatek spojený s registrací  
Registrační poplatek s platností 12 měsíců - dospělí 40,--
Registrační poplatek s platností 12 měsíců - děti, důchodci 20.--
Vystavení čtenářského průkazu 10,--
Poplatky z prodlení - upomínky  
1. upomínka 10,--
2. upomínka 20,--
3. upomínka 30,--
Upomínací dopis 50,--

 

Další služby

KOPÍROVÁNÍ  
Kopírování 1 stránka A4 2,--
Kopírování 1 stránky A3 4,--
Skenování zdarma

   

LAMINOVÁNÍ  
Laminování formát A3     15,--
Laminování A4 a menší  10,--

 

OBALOVÁNÍ  
Obalování knih A5 10,--
Obalování knih A4 12,--
Obalování atypických velikostí 15,-

                                                               

Poškození dokumentu                                                          10,-- až 50,--

Poškození čárového kódu v knize                                           10,--

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.