Ceník služeb

ZÁKLADNÍ SLUŽBY  
Půjčovní knih a časopisů  
Přístup na Internet zdarma
Registrační poplatky na 365 dní  
Dospělí 40 Kč
Děti, důchodci, studenti 20 Kč
Vystavení čtenářského průkazu při registraci 10 Kč
Poplatky z prodlení - upomínky  
1. upomínka 10 Kč
2. upomínka 20 Kč
3. upomínka 30 Kč
Upomínací dopis 70 Kč

Další služby

KOPÍROVÁNÍ  
Kopírování jednostranné - formát A4  2 Kč 
Kopírování jednostranné - formát A3 4 Kč
Skenování zdarma
LAMINOVÁNÍ  
Laminování - formát A3 15 Kč
Laminování - formát A4 10 Kč
Laminování - formát A5   5 Kč
OBALOVÁNÍ  
Obalování knih 10 Kč / ks

Poškození dokumentu (dle stupně poškození)                         10 - 200 Kč

Poškození čárového kódu v knize nebo periodiku                    10 Kč

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.