Ceník služeb

ZÁKLADNÍ SLUŽBY  
Půjčovní knih a časopisů  
Přístup na Internet zdarma
Registrační poplatky na 365 dní  
Dospělí 40 Kč
Děti, důchodci, studenti 20 Kč
Vystavení čtenářského průkazu při registraci 10 Kč
Vystavení náhradního čtenářského průkazu (při ztrátě) 20 Kč
Poplatky z prodlení - upomínky  
1. upomínka 10 Kč
2. upomínka 20 Kč
3. upomínka 30 Kč
Upomínací dopis 70 Kč

Další služby

KOPÍROVÁNÍ   
Kopírování jednostranné - formát A4  2 Kč 
Kopírování oboustranné - formát A4 4 Kč
Kopírování jednostranné - formát A3 4 Kč
Kopírování oboustranné - formát A3 8 Kč
Skenování zdarma
TISK - ČERNOBÍLÝ  
Formát A4 - jednostranně 2 Kč
Formá A4 - oboustranně 4 Kč
Formát A3 - jednostranně 4 Kč
Formát A3 - oboustranně 8 Kč
LAMINOVÁNÍ  
Laminování - formát A3 15 Kč
Laminování - formát A4 10 Kč
Laminování - formát A5 5 Kč
OBALOVÁNÍ ŠKOLNÍCH UČEBNIC A KNIH  
Obalování 10 Kč / ks

Poškození dokumentu (dle stupně poškození)                         10 - 200 Kč

Poškození čárového kódu v knize nebo periodiku                    10 Kč

Kompletní ceník vám na požádání poskytneme v knihovně.