Regionální funkce

Obecní knihovna Starý Hrozenkov zajišťuje regionální služby těmto knihovnám:

Místní knihovna Bánov

http://knihovna.banov.cz/

Místní knihovna Komňa

http://komna.knihovna.cz/

Obecní Knihovna Suchá Loz

http://www.suchaloz.cz/odkazy/knihovna/

Obecní knihovna Vápenice

vapeniceknihovna.webk.cz/

Obecní knihovna Žítková

http://knihovnazitkova.webk.cz/

Obecní knihovna Vyškovec

www.knihovnavyskovec.webk.cz/

Regionální funkce:

  1. Statistika - zpracování ročního statistického výkazu knihoven - 1 x ročně
  2. Poradenství, konzultace pro neprofesní knihovníky místních knihoven - dle potřeby místních knihoven, poradenství při tvorbě www stránek
  3. Metodické návštěvy v místních knihovnách: minimálně 1 metodická návštěva ročně v každé obsluhované knihovně
  4. Zpracování pololetního a ročního výkazu o plnění regionálních funkcí pro Knihovnu Bedřicha Beneše Buchlovana (KBBB), evidence činností vykonávaných v rámci regionálních funkcí pro potřeby kontroly ze strany KBBB a zřizovatele knihovny
  5. Pomoc při realizaci revize knihovního fondu v místních knihovnách
  6. Pomoc při vkládání knihovního fondu do počítače pro místní knihovny