Významné dny připadající na květen

02.05.2012 11:56

  

1.5.     Svátek práce

3.5.     Den Slunce

3.5.     Světový den boje proti astmatu

3.5.     Světový den svobody tisku

5.5.     Významný den ČR, výročí povstání pražského lidu v roce 1945

8.5.     Státní svátek ČR – Den osvobození od fašismu, výročí kapitulace Německa v roce 1945

8.5.     Mezinárodní den Červeného kříže

9.5.     Den Evropy

13.5.   Svátek matek

15.5.   Mezinárodní den rodiny

17.5.   Světový den telekomunikací

17.5.   Světový den informační společnosti

18.5.   Mezinárodní den muzeí

21.5.   Světový den kulturní rozmanitosti

22.5.   Světový den biologické rozmanitosti

24.5.   Evropský den parků

24.5.   Mezinárodní den nezvěstných dětí

25.5.   Den Afriky

28.5.   Mezinárodní den počítačů

29.5.   Mezinárodní den mírových jednotek OSN

31.5.   Světový den bez tabáku