Týden knihoven

11.09.2015 09:50

Naše knihovna se i v letošním roce připojí k celostátní propagační akci Týden knihoven. 

V letošním roce proběhne 19. ročník celostátní akce Týden knihoven ve dnech 5.-11. října.

Týden knihoven vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků a informačních pracovníků - SKIP.

Podrobné informace budou zveřejňovány na stránce  stránce www.skipcr.cz/akce-a-projekty/akce-skip/tyden-knihoven/tyden-knihoven-5.-11.-rijna-2015-19.-rocnik

Více informací zde:

TK 2015.pdf