Školka

19.05.2014 13:00

Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny,

v květnu proběhlo poslední "Čtení na pokračování", v tomto školním roce. Děti si poslechly pohádky a pak si vylosovaly otázky, na které pak odpovídaly. Přichystala jsem jim omalovánky, které pak mohly věnovat maminkám ke Dni matek. Říkáte si, že naše spolupráce jen tak skončila poslední besídkou? Kdepak :-) naše rozloučení bude mnohem slavnostnější. 

Jako opravdu poslední akce, se bude ve středu 4.června 2014, v 9:30 hodin, konat SLAVNOSTNÍ PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE. Letos bude pasování probíhat již po druhé a věřím, že bude stejně slavnostní jako minulé. Velmi se na pasování těším a dětem tradičně chystám několik dárků. Srdečně na akci zvu také rodiče i prarodiče. 

Na závěr chci moc poděkovat paní učitelce Marušce Trechové a paní učitelce Jance Jurákové za milou spolupráci. Myslím, že se nám společně daří hezky rozvíjet vztah našich nejmenších ke knihovně i ke knihám.

 

Vaše knihovnice