Říjen v knihovně

21.10.2014 12:24

Už máme kousek nového školního roku za sebou a v knihovně proběhlo několik akcí. Během října se v knihovně vystřídaly všechny třídy vyššího stupně naší základní školy. Šesťáci se dozvěděli něco o ústní lidové slovesnosti a zjistili, že pod zdánlivě vážným titulem se skrývají dětská říkadla, hádanky a rozpočitadla. Žáky sedmé třídy jsem seznámila s básněmi Jaroslava Seiferta a osmáci zažili jistě zajímavou prezentaci o Kosmově kronice a nejstarší české literatuře. Musím říct, že jsme byli všichni překvapeni aktuálností předmluvy k evangeliu od Konstantina.

...vždyť ústa, jež necítí sladkosti,

činí člověka kamenným.

Ještě víc však duše bez knih

zdá se být v lidech mrtva... (napsáno asi v roce 827)

To, že Fráňa Šrámek žil v Písku, si snad zapamatují žáci třídy deváté :-).

A už tu máme besídku pro naše nejmenší - třídu Veverek z naší mateřské školky. Mezi dětmi jsou předškoláci, ale i mladší děti, které postoupily ze třídy pro nejmenší. Pro děti jsem měla přichystanou pestrou paletu básniček, hádanek a jednu logopedickou pohádku. Děti mně také předvedly jaké znají ony básničky a pak namalovaly velmi krásné obrázky se štrašidýlkovou tématikou, které si můžete prohlédnout ve fotogalerii. Myslí, že máme moc šikovné děti a na výzdobu knihovny jsem velmi hrdá. Doufám, že Vám nadcházející podzimní dny, tyto krásné obrázky projasní. www.staryhrozenkov.knihovna.cz/fotogalerie/#!

Krásný podzim přeje Vaše knihovnice