Poděkování

10.12.2015 12:46

Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny,

letos se Vám v předvánočním čase přimlouvám již po čtvrté. Prožili jsme spolu hezký a zajímavý rok, který jistě stojí za vzpomínání.

Činnost naší knihovny se i v tomto roce točila kolem spolupráce za Základní školou. Opět proběhlo velmi zdařilé pasování na čtenáře. Ráda vzpomínám na to, kolik rodičů a prarodičů si udělalo čas a přišlo se do knihovny na tuto akci podívat.

Besedy pro děti ze všech tříd naší Základní školy už patří k běžnému doplňku výuky. Vždycky se na děti těším a snažím se aby byly informace nějakým způsobem zajímavé. Pokud si povídáme o pověstech našeho kraje nebo o vánočních zvycích není o zajímavosti nouze, ale vyhledat zajímavost o spisovateli Jiráskovi - to je oříšek, i když ne nesplnitelný. Besedy probíhají pro vyšší stupeň 4x ročně a děti nižšího stupně přichází podle potřeby. Teď v prosinci přišly děti ze všech tříd. Nižší stupeň měl téma Vánoce, zvyky a pranostiky. Je vidět, že i nejmenší děti jsou na knihovnu zvyklé a výborně spolupracují. Nejšikovnější byli třeťáci, kteří bez přípravy na konci besedy zazpívali koledu. Dalo by se říct, že zde sklízíme ovoce pečlivé spolupráce už od školky. Velmi děkuji všem pedagogům ze Základní i z Mateřské školy, že v programu najdou čas a do knihovny děti přivedou. Spolupráce se všemi je velmi milá a musím říct, že se ráda setkávám s paní učitelkou Jankou Mikyskovou, s Míšou Mačátovou, s holkama ze školky Jankou Jurákovou a Majkou Trechovou a všemi dalšími učiteli.

Jako každý rok opět docházelo několik zájemců do počítačového kurzu, kde odhalovali taje základů práce na pc. Všichni návštěvníci si zvykají, že si v knihovně mohou dát obalit knížky a zalaminovat různé obrázky nebo diplomy.

Úspěšně jsem zpracovala projekt s názvem Obnova technického vybavení knihovny, který vyhlásilo Ministerstvo kultury pro knihovny a mohli jsme pořídit dva nové počítače. Obec přispěla na nákup 30% nákladů a 70% nákladů bylo uhrazeno z dotace. Počet počítačových stanic pro veřejnost se rozšířila na 2, čímž splňujeme knihovnické standardy. Věřím, že lepší počítačové vybavení všichni zaznamenali a na počítačích se mnohem lépe pracuje i mně.

V tomto roce bylo do knihovny koupeno 190 nových knih. Snažila jsem se rozdělit nákup knih spravedlivě mezi děti i mezi dospělé. V mém pracovním programu jsem si našla čas na školení, které se budu využívat v prospěch Vás čtenářů a návštěvníků knihovny.

Jako každý rok děkuji kolegyním z Obecního úřadu za milou spolupráci a panu starostovi za přízeň věnovanou knihovně.

Co napsat závěrem? Z celého srdce Vám všem přeji v životě jen to nejlepší, dokonalé zdraví, štěstí a radost v každé práci, do které se pustíte.

Dovolte, abych se rozloučila vánočním přáním českého spisovatele Františka Kožíka, který se narodil v Uherském Brodě.


Jdou Vánoce

ten zlatý čas...

Hvězdnatý svátek,

který světí

vzpomínky, lásky

a sny dětí.

Kéž i vám zazní

jeho hlas!


Vaše knihovnice