Poděkování

19.12.2014 14:05

Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny,

dovolte, abych i letos shrnula uplynulý rok. Všichni jste si už určitě zvykli, že se v knihovně stále něco děje, ale určitě Vás bude zajímat i to, co v knihovně probíhá tak říkajíc, za oponou.

V roce 2014 knihovna koupila 160 nových knih a odepsáno bylo 120 knih, které byly velmi poškozené nebo zastaralé. Při výběru nových knih vycházím zejména z požadavků čtenářů a také obnovuji fond podle toho, které knihy bylo nutno vyřadit a tudíž je nahradím knihami novými. V tomto případě se jedná zejména o klasická díla a o doporučenou literaturu pro studenty.

Požadavky na koupi nových knih odevzdávám v katalogizačním oddělení v nadřazené knihovně v Uherském Hradišti, kde knihy koupí, zabalí a zaevidují do počítače. Pak knihy doputují do naší knihovny, kde jim přidělím přírustkové číslo a kód, doplním informace do katalogu a označím razítkem. Komunikace s kolegyněmi z Uherského Hradiště je velmi příjemná a vedoucí oddělení paní Pavlicová vždy kupuje knihy za nejlepší ceny. Tímto jim velmi děkuji za bezvadnou spolupráci.

V tomto roce jsem vyměnila obaly u všech knih z dětského oddělení a tím provedla i jejich kontrolu . Několik velmi opotřebovaných knih bylo nutné vyřadit, ale věřím, že nové knížky je plnohodnotně nahradily.

Celý rok probíhají besedy pro žáky Základní školy. Paní učitelka Mikysková mně vždy zadá téma, které využije jako doplněk výuky. Besedy bývají o životech a dílech spisovatelů. Téma zpracuji jako prezentaci, kterou následně dětem přednesu. Myslím, že přednáška o pověstech Moravských Kopanic byla nadmíru vydařená a přínosná pro všechny zúčastněné. Besedy pro žáky vyššího stupně probíhají 3 - 4 x ročně. Děti z nižššího stupně chodí 2 x ročně a v lednu už se těším na první besedu pro prvňáčky. Naše nejmenší děti z Mateřské školky navštěvují knihovnu každý měsíc. Tímto opravdu moc děkuji za  milou spolupráci paní učitelce Jance Mikyskové, Míši Mačátové, Ester Slabiňákové a panu učiteli Urbanovi. Velký dík patří paním učitelkám z Mateřské školy Jance Jurákové a Marušce Trechové. Děkuji Vám, že ukazujete dětem cestu do knihovny, a tím i ke knihám a ke vzdělání.

Mezi nejvydařenější akce tohoto roku v knihovně bezesporu lze zařadit Pasování na čtenáře. Bylo to vyvrcholení spolupráce mezi knihovnou a školkou. Zde bych ráda poděkovala Štěpánu Bartošovi, že si našel čas a přišel nám na pasování zahrát na housle a také Renči Vaculíkové, že nám celou akci hezky nafotila. Už se moc těším na příští pasování.

Koncem listopadu jsem vyhotovila a podala žádost o dotaci na koupi dvou počítačů. Dotaci poskytuje Ministerstvo kultury a tak si držme palce, ať nám dotaci schválí. V knihovně by potom zase byly dvě počítačové stanice pro veřejnost, což by naši návštěvníci jistě uvítali.

V rámci činnosti Regionálních funkcí se věnuji knihovnám na Vyškovci, ve Vápenicích, na Žítkové, v Bánově a v Suché Lozi. Tato činnost obsahuje například dovoz knih ze skladu výměnného fondu v Uherském Hradišti nebo spravování webových stránek knihoven.

Snažím se neustále si zvyšovat kvalifikaci. V tomto roce jsem absolvovala školení o tvorbě dotazníků, o tvorbě propagačích materiálů a e-learningové kurzy Služby v knihovnách, Fantastika v české literatuře a Kurz práce s informacemi. Věřím, že získané vědomosti budou všem k užitku.

Můj velký dík, ale patří hlavně Vám, čtenářům a návštěvníkům knihovny, že si vždycky najdete čas a knihovnu navštívíte.

Na zavěr posílám velký dík na Obecní úřad, kolegyním za příjemnou spolupráci a panu starostovi za přízeň věnovanou knihovně.

 

V novém roce 2015 Vám z celého srdce přeji zdraví, pohodu a porozumění.

 

Vaše knihovnice