Poděkování

17.12.2013 14:09

"Oblíbeným místem andělů je knihovna, kde mohou naslouchat myšlenkám lidí."   

 
Vážení čtenáři, návštěvníci a příznivci knihovny,
 
blíží se konec tohoto zajímavého a pro mnohé jistě úspěšného roku, a proto mi dovolte abych jej pro Vás zhodnotila.
 
Z celého srdce chci poděkovat všem, kteří naši knihovnu po celý rok navštěvovali, a tím přispívali k jejímu dobrému chodu.
 
Chci také poděkovat těm, kteří naší knihovně něčím přispěli. Mnozí čtenáři začali do knihovny nosit časopisy, a tak se jejich nabídka rozšířila například o Brodský zpravodaj, slovenské časopisy Plus sedem dní či Slovenka. Taky můžeme nahlédnou do světa módy s časopisy Fashion, Instyle, Bazaar a Jackie. Děkuji všem, kteří do knihovny věnovali knižní dary a tím obohatili knižní fond.
 
Děkuji za nejmenší návštěvníky knihovny, kteří si mohou v knihovně pohrát s darovanými hračkami a malovat si s kvalitními pastelkami. Dětem děkuji za jejich úžasné obrázky, ze kterých je již v knihovně vytvořená jedinečná výstava. No, a v neposlední řadě děkuji všem dárcům, že můžeme pořád mlsat v knihovně nějaké dobré sušenky
:-).
 
Také moc děkuji všem pedagogům ze Základní a Mateřské školy, za jejich vstřícnost a bezvadnou spolupráci. Následuje dík rodičům, kteří vždy vyhoví přáním svých dětí, doprovodí je do knihovny a povzbudí je v jejich touze pobýt v kouzelném K-prostoru, kde všechny informace ze všech knih krouží, a ať chceme nebo ne, tak se nás dotýkají.
 
A na závěr chci poděkovat panu starostovi za přízeň, kterou věnuje knihovně a kolegům z obecního úřadu za milou spolupráci.
 
Do roku 2014 všem přeji zdraví, lásku, štěstí a úspěch ve vrchovaté míře. Věřím, že i nadále se budete se mnou chodit dělit o své radosti, úspěchy a třeba i smutky - jednoduše, že i nadále budeme spolu sdílet své životy.
 
 
Vaše knihovnice