Jaro

21.03.2017 10:20

První jarní den jsme si spolu s dětmi z mateřské školky zpříjemnili besedou o jaru. Povídali jsme si o tom, jak jaro přichází, jak probouzí přírodu a o řadě věcí které se k jaru pojí. Přečetli jsme si několik básniček a děti mi také nějaké samy přednesly. Byly moc šikovné a uměly odpovědět i na hádanky, které jsem si pro ně připravila. A jak nejlépe naši besedu ukončit? Přece pohádkou o jaru.

Věřím, že se beseda líbila  a těším se na příští povídání o Velikonocích.


Pár foteček ve fotogalerii...