Jaro v knihovně

23.04.2015 13:54

Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny,

zima pomalu odchází a dny jsou stále teplejší. Před knihovnou  kvetou růžovými květy stromy a všichni si jistě užíváme plně jara. I v knihovně se objevily obrázky rozkvetlých květin od všech dětí. Mezi záplavou květin probleskují první namalovaná srdíčka, které naši nejmenší malují maminkám k svátku. Věřím, že se svým pásmem básniček budou mít na akademii ke Dni matek, která bude 10. května, úspěch.

Na návštěvě v knihovně jsem děti seznámila s novou básničkou, která procvičuje jazýčky:

 

A, e, i, o, u

nalej jim vodu!

Zvířátka ji potřebují:

pijí, baští, poskakují,

jako všechny děti světa,

jako Jirka, Otík, Květa.

 

Jelikož, byly děti v knihovně 22. dubna, tedy v den kdy Země slaví svůj svátek, tak jsme si hodně povídali o přírodě. Dětem jsem přečetla pohádky o jaru a o kukačkách. Také jsem se dozvěděla jaká mláďátka mají děti doma.

Během dubna byly v knihovně také žáci všech tříd vyššího stupně naší Základní školy. S deváťáky jsme probírali život a dílo Václava Havla. Popřála jsem jim hodně štěstí při přijímacích zkouškách a nyní již všichni vědí kudy se jejich cesty budou ubírat dál.

Sedmou třídu tvořila děvčata, protože kluci byli nemocní a tak jsme prožily zajímavou hodinku s našimi regionálními spisovateli a pověstmi našeho kraje. Děti osmé třídy se dozvěděly zajímavosti ze života spisovatelky Boženy Němcové a podrobně jsme probrali některé z jejich povídek a knihu Babička.

Jako poslední přišla šestá třída, kde jsme se pustili do německých a francouzských pohádek. Myslím, že pohádka Modrovous děti opravdu vystrašila, a že jim jsou přece jenom bližší české vlídné pohádky :-)

Během března proběhl 16. ročník soutěže o nejlepší internetové stránky českých knihoven - Biblioweb 2015. Odborná porota hodnotila 39 knihoven, které se přihlásily do této soutěže. V celkovém pořadí byly stránky naší knihovny ohodnoceny 30 místem, v kategorii Blind Friendly Web, což je přístupnost stránek pro handicapované uživatele, byly stránky na 15 pozici. V internetovém hlasování jsme se umístili na hezkém 10 místě. Tato soutěž byla pro mě významnou zpětnou vazbou na moji práci při tvorbě webových stránek. V některých kategoriích jsem získala plný počet bodů, v některých polovinu a tudíž vím, kde mám rezervy a kde je oblast pro zlepšení. V každém případě velmi děkuji všem, kterým webové stránky naší knihovny připadají zajímavé a dali nám svůj hlas v internetovém hlasování.

 

Přeji Vám všem, krásné jarní dny

Vaše knihovnice