Čtení na pokračování

14.01.2014 10:55

Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny,

ráda bych Vás seznámila s novou akcí připravenou pro letošní rok. Ve spolupráci s Mateřskou školou ve Starém Hrozenkově, jsem začala s řadou besed pro děti pod názvem Čtení na pokračování. První besídka proběhla v pondělí 13.ledna. Sešlo se 20 dětí z mateřské školy, paní učitelka Marie Trechová a paní učitelka Jana Juráková. Také jsem přizvala jednu z maminek - paní Klárku Michalčíkovou.

A jak besídka probíhala? Připravila jsem si čtyři krátké pohádky, s tématy dětem známými, nebo vztahující se k ročnímu období či k přírodě. S Klárkou jsme pohádky četly střídavě, aby byl přednes čteného textu různý. Po přečtení pohádky jsme dětem dávaly otázky, které se týkaly děje z odprezentované pohádky.

Také jsme pro předškoláky připravily malou zkoušku na zápis do školy. Děti se představily, řekly kolik mají let a kde bydlí. Dále přednesly říkanku, kterou mají k zápisu připravenou. 

Děti nám také za odměnu předvedly písničku O tučňákovi :-) Následovala chvilka volné zábavy v dětském oddělení. Děti si prohlížely knížky, které jsem jim připravila. Některé děti stihly namalovat obrázky, které již zdobí knihovnu. 

Příští besídka se bude konat 12. února a já věřím, že bude stejně úspěšná jak tato. 

 

Vaše knihovnice