Červen v knihovně

25.06.2014 11:00

Vážení čtenáři a návštěvníci knihovny,

jedna čtenářka si posteskla, že by se červen měl rozložit alespoň do dvou měsíců - tolik ji čeká v červnu práce a různých akcí. Stejně tak to bylo v červnu i v knihovně. Vše začalo vlastně již v květnu, kdy jsem dokončila e-learningový kurz Fantastika v současné české literatuře. Sci-fi a fantasy není oblast literatury, které bych dávala přednost, nicméně jako knihovnice bych měla vědět o daném tématu aspoň něco. Dále jsem byla na školení v knihovně Františka Bartoše ve Zlíně na kurzu o Tvorbě propagačních materiálů. Na červenec jsem vytvořila několik nových letáků k výročí narození spisovatelů.

V červnu jsme rozjeli spolupráci se školou opravdu ve velkém. První akcí bylo již zmiňované Pasování na čtenáře, ze kterého jsem ještě udělala CD s fotkama, které dostali malí čtenáři a jejich rodiče jako bonusový dárek. A pak následovala šňůra besed pro děti ze Základní školy. Témata byla pro všechny třídy vyššího stupně stejná - Spisovatelé našeho regionu a Báje a pověsti Moravských Kopanic. Obě besedy jsem zpracovala jako prezentace. V pondělí 9. června nastoupila třída sedmá a po ní třída osmá. V pondělí 16. června přišli deváťáci a ještě asi polovina osmáků - takže plná knihovna. Následovalo 7 žáčků ze šesté třídy - takže beseda tak říkajíc v "kruhu rodinném" :-). Mám radost, že téma pověstí a bájí přitáhlo i děti z páté třídy. Pro ně jsem udělala přednášku ve čtvrtek 19. června ráno, ještě před tím, než se knihovna otevřela pro veřejnost. Ve středu 25. června jsem červnové besedy uzavřela prezentací knih pro děti ze třetí a čtvrté třídy. Věřím, že moje nabídka knih, které si mohou v knihovně půjčit, děti zaujala. Z prezentovaných knih jsme četli ukázky a já musím naše děti velmi pochválit za to, jak hezky čtou. Touto cestou bych chtěla znovu poděkovat všem učitelkám ze Základní a Mateřské školy za perfektní spolupráci. Moc se těším na další setkávání v příštím školním roce.

Na závěr chci všem popřát krásné léto, plné veselých a zajímavých zážitků. Věřím, že si i v létě najdete čas na příjemnou chvilku s knihou. Knihovna bude normálně otevřená ještě celý červenec, ale v srpnu už mě najdete na Žítkové jak si čtu a odpočívám v trávě :-)

Hezké léto Vám z celého srdce přeje

Vaše knihovnice :-)