Březen v knihovně

31.03.2016 09:34

Březen měsíc čtenářů máme za sebou a můžeme zhodnotit, jak se povedly besedy, které jsem si pro návštěvníky připravila.

Prvňáci, druháci a třeťáci se dozvěděli mnoho zajímavého o vzniku a vývoji písma. Odhalili jsme společně, kde všude můžeme najít Braillovo písmo pro nevidomé - třeba na lécích nebo na úřadech jako cedulky u dveří. Seznámila jsem děti s překladem nápisu, který nám zanechali římští vojáci na Trenčianské skále. Společně jsme přišli na to, že obrázky, které vytvořily pravěcí lovci jsou vlastně předchůdci ikonek, které v "mezinárodním" jazyce promlouvají ke spotřebitelům různého zboží anebo dopravních značek. Děti si prohlédly písmena azbuky i znaky čínského písma. Jako malý dárek ode mě dostaly tabulku s přepisem písmen hlaholice - písma starých
Slovanů. Ve výtvarné výchově si děti vytvoří ve hlaholici své jméno, já jim dílko zatavím do laminovací folie a budou mít zajímavou záložku. Toto je jen malá ochutnávka besedy, která trvala déle než hodinu.

Jako další následovali čtvrťáci. Jelikož mnoho žáčků chodí do knihovny na počítač, uvědomila jsem si, že je důležité děti upozornit na skrytá nebezpečí, které je mohou na internetu potkat. Myslím si, že toto téma zaujalo jak čtvrťáky, tak páťáky. Dostala jsem také velmi pozitivní vazbu od rodičů. Informace, jak zrušit trvalé přihlášení na facebooku bude jistě hojně využívána.
Pro šesťáky, kteří se s besedou přehoupnou do dubna, mám ještě připraveno odhalení tajemství QR kódů a také informaci jak zkrátit webovou adresu pomocí jednoho z nástrojů Googlu.

Osmá a sedmá třída se seznámila s vývojem knihy od ručně psaných středověkých kodexů až ke vzniku knihtisku. Děti si prohlédly knihu Krása českých iluminovaných rukopisů, kde obdivovaly nejen překrásné iniciály a iluminace, ale i písmo, které bylo pro celé knihy stejné. Na závěr besedy jsme si přečetli úřední dopis od soudu z roku 1632, z Krevní knihy městečka Bojkovic a porovnali jsme ho se současným úředním dopisem. Oslovení Vaše Milosti a rozloučení titulem "poslušní právní synové" v porovnání se současným razítkem a podpisem nás pobavilo.

Devátá třída se přijde ještě začátkem dubna podívat na besedu o historii knihoven. Všem deváťákům držím palce, aby výborně zvládli přijímací zkoušky na střední školy a dostali se na školy, které jim budou k největšímu užitku, a kde budou spokojení.

Samozřejmě, že v březnu byli v knihovně i naši nejmenší z Mateřské školky. Dětí bylo tentokrát 22 a program vyšel téměř na 2 hodiny. Pohádku O slepičce a kohoutkovi nám přišla  přečíst maminka Klára Doležalová. Děti výtečně odpověděly na všechny kontrolní otázky a kluci předškoláci Lojzík a Jirka správně poskládali obrázky toho, jak šla pohádka za sebou. Mám moc ráda tyto dopoledne s dětmi, kdy se knihovna naplno rozezní dětským smíchem a štěbetáním. Mnohdy se dozvím co mají děti nového nebo kdo má doma nějaké zvířátko a jsem moc ráda tetou, s kterou se děti rády setkávají. V knihovně zůstávají i po odchodu dětí jejich krásné obrázky jako specifická výzdoba, která vždy potěší všechny ostatní návštěvníky.

Na fotky ze všech besed se můžete podívat ve fotogalerii.

Krásné jaro Vám přeje

Vaše knihovnice :-)