Březen - měsíc čtenářů

05.03.2013 13:19

Milí čtenáři,

zdravím Vás v měsíci březnu, kdy oslavujeme Váš svátek. Jako správný gratulant jsem si připravila pro Vás několik dárků. Mezi nejvýraznější dárky patří nově vytvořené plakátky k výročí narození spisovatelů. Plakátky tvoří šikovný student knihovnictví Martin Dudek, který má v naší knihovně praxi. Pro ty, kteří nemohou knihovnu navštívit, je několik fotek plakátků uloženo k nahlédnutí ve fotogalerii. Dále máme zajímavou výstavku k výročí narození Jana Amose Komenského, připomínáme si Den učitelů a připravili jsme výstavu o středověku. Už se těšíme na duben s výstavou k výročí narození Hanse Christiana Andersena, připravuje úžasné plakátky ke Dni dětské knihy a vytváříme záložky do knih.

V březnu se těším na žáky vyššího stupně Základní školy, kdy pro každou třídu připravuji, doufám, zajímavou besedu. Na konec března se mi podařilo zajistit pro žáčky nižšího stupně scénické čtení Pošťácké pohádky poháky od Karla Čapka.

V knihovně Vás také budou čekat knihy přivezené ze skladu Výměnného fondu z Uherského Hradiště a už také dorazily první nové knihy v letošním roce. Jejich nabídku nalezne ve složce Nové knihy ve fondu.

Těším se na Vás v knihovně :-)

Vaše knihovnice