Besídky a besedy

10.12.2013 13:10

V prosinci naše knihovna připravila několik besídek pro žáčky Mateřské školky a Základní školy ve Starém Hrozenkově. Nejmenší kamarádi knížek a knihovny už vědí, co nemají knížkám dělat a kde je můžou vždycky najít. Žáci třetí a čtvrté třídy se seznámili s jejich doporučenou četbou. Mnozí malí čtenáři už si prezentované knížky půjčili domů. A na žáky sedmé třídy čeká - co jiného než balada Štědrý večer od Karla Jaromíra Erbena. Fotky z akcí naleznete ve fotogalerii.