Historie Knihovny

Historie knihovny 2. března 1913 byl na členské schůzi Hasičského sboru ve Starém Hrozenkově přijat návrh na založení Hasičské knihovny. Jejím knihovníkem byl zvolen místní učitel a člen hasičského sboru Augustin Hladký. Knihovna měla v té době přes 100 svazků knih; knihy se půjčovaly zdarma.

Tato první veřejná knihovna ve Starém Hrozenkově byla v roce 1926 předána obci a stala se základem pro veřejnou knihovnu obecní. Později dostala název Místní lidová knihovna. V jejím vedení se vystřídalo několik knihovníků a v šedesátých letech se stala knihovnicí paní Věra Fiurášková. Pracovala zde až do července roku 1982. Fond knihovny tvořil cca 3000 svazků. V té době se stala knihovnou profesionální se střediskovou funkcí a působností. Původně bylo do střediska napojeno pět lidových knihoven s dobrovolnými pracovníky, později přibyly další dvě.

Vedoucí knihovny se stala Božena Gajdová z Bojkovic. Začalo se půjčovat v září 1982 a do konce tohoto roku měla knihovna 176 stálých čtenářů, kteří si půjčili celkem 2682 svazků knih. Činnost knihovny se rozšířila i o různé kulturní akce (besedy, výstavy, soutěže apod). - viz. kronika knihovny. V září roku 1996 se součástí knihovny stalo Turistické informační centrum (provozovatel Společnost pro trvale udržitelný život, regionální pobočka Bílé Karpaty - Uherské Hradiště). V této době začíná postupná automatizace knihovny a od pololetí roku 1997 se v knihovně půjčují knihy i časopisy pomocí čárového kódu přes počítač.

Od profesionalizace knihovny v roce 1982 se knihovna několikrát stěhovala a v současné době je umístěna v budově kulturního domu. V květnu 2002 odchází knihovnice pracovat do Městské knihovny v Bojkovicích a na její místo ve Starém Hrozenkově nastupuje bývalá pracovnice Turistického informačního centra Kristýna Gajdová. V květnu 2004 odchází pracovnice na mateřskou dovolenou a novou knihovnicí se stává Romana Gajdová, která dříve pracovala v knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti.

Historie se opakuje, Romana Gajdová vychovává další malou čtenářku a nová knihovnice Evženie Hillerová začíná psát další řádky v kronice knihovny ve Starém Hrozenkově.